فروش بلیط برنامه های فرهنگی و هنری
۲۲ ۲۲ ۳۶ ۷۰
شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۶
کنسرت اشوان | جزیره کیش
کنسرت اشوان | جزیره کیش
تـالـار شهر | جزیره کیش
قیمت بلیط : ۵۰و۷۰و۹۰و۱۲۰و۱۴۰هزار تومان
تاریخ سانس   
۱۳۹۶/۱/۵شنبه پنجم فروردین ماه یک بامداد یکشنبه #ffffffTrue
    کنسرت اشوان | جزیره کیش
  > انتخاب سانس
  بر روی سانس مورد نظر کلیک کنید
کنسرت مازیار فلاحی | جزیره کیش
کنسرت مازیار فلاحی | جزیره کیش
تـالـار شهر | جزیره کیش
قیمت بلیط : ۵۰و۷۰و۹۰و۱۲۰و۱۴۰هزار تومان
تاریخ سانس   
۱۳۹۶/۱/۷دوشنبه هفتم فروردین یک بامداد سه شنبه #ffffffTrue
    کنسرت مازیار فلاحی | جزیره کیش
  > انتخاب سانس
  بر روی سانس مورد نظر کلیک کنید
کنسرت حامد همایون | بندرعباس
کنسرت حامد همایون | بندرعباس
سالن شهید آوینی | بندرعباس
قیمت بلیط : ۵۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ و ۱۰۰ هزار تومان
تاریخ سانس   
۱۳۹۶/۱/۷دوشنبه هفتم فروردین ۱۸:۳۰ بلیط تمام شد #ffd9d9False
۱۳۹۶/۱/۷دوشنبه هفتم فروردین ۲۱:۰۰ بلیط تمام شد #ffd9d9False
    کنسرت حامد همایون | بندرعباس
  فروش اینترنتی این اجرا بسته شده است
  > انتخاب سانس
  بر روی سانس مورد نظر کلیک کنید
کنسرت حامد همایون | جزیره کیش
کنسرت حامد همایون | جزیره کیش
تـالـار شهر | جزیره کیش
قیمت بلیط : ۵۰و۷۰و۹۰و۱۲۰و۱۴۰هزار تومان
تاریخ سانس   
۱۳۹۶/۱/۸سه شنبه هشتم فروردین یک بامداد چهارشنبه #ffffffTrue
۱۳۹۶/۱/۹چهارشنبه نهم فروردین یک بامداد پنجشنبه #ffffffTrue
۱۳۹۶/۱/۱۰پنجشنبه دهم فروردین یک بامداد جمعه #ffffffTrue
کنسرت محمد علیزاده | جزیره کیش
کنسرت محمد علیزاده | جزیره کیش
تـالـار شهر | جزیره کیش
قیمت بلیط : ۵۰و۷۰و۹۰و۱۲۰و۱۴۰هزار تومان
تاریخ سانس   
۱۳۹۶/۱/۱۲شنبه دوازدهم فروردین یک بامداد یکشنبه #ffffffTrue
۱۳۹۶/۱/۱۳یکشنبه سیزدهم فروردین یک بامداد دوشنبه #ffffffTrue
    کنسرت محمد علیزاده | جزیره کیش
کنسرت گروه سون | جزیره کیش
کنسرت گروه سون | جزیره کیش
تـالـار شهر | جزیره کیش
قیمت بلیط : ۵۰و۷۰و۹۰و۱۲۰و۱۴۰هزار تومان
تاریخ سانس   
۱۳۹۵/۱۲/۲۵چهارشنبه بیست و پنجم اسفند یک بامداد پنجشنبه برگزار شد #ffd9d9False
۱۳۹۶/۱/۲چهارشنبه دوم فروردین یک بامداد پنجشنبه لغو شد #ffe1c6True
    کنسرت گروه سون | جزیره کیش
  فروش اینترنتی این اجرا بسته شده است
  > انتخاب سانس
  بر روی سانس مورد نظر کلیک کنید
کنسرت بابک جهانبخش | جزیره کیش
کنسرت بابک جهانبخش | جزیره کیش
تـالـار شهر | جزیره کیش
قیمت بلیط : ۵۰و۷۰و۹۰و۱۲۰و۱۴۰هزار تومان
تاریخ سانس   
۱۳۹۵/۱۲/۲۶پنجشنبه بیست و ششم اسفند یک بامداد جمعه برگزار شد #ffd9d9False
    کنسرت بابک جهانبخش | جزیره کیش
  فروش اینترنتی این اجرا بسته شده است
  > انتخاب سانس
  بر روی سانس مورد نظر کلیک کنید
کنسرت فریدون آسرایی | جزیره کیش
کنسرت فریدون آسرایی | جزیره کیش
تـالـار شهر | جزیره کیش
قیمت بلیط : ۵۰و۷۰و۹۰و۱۲۰و۱۴۰هزار تومان
تاریخ سانس   
۱۳۹۵/۱۲/۲۷جمعه بیست و هفتم اسفند ماه یک بامداد شنبه برگزار شد #ffd9d9True
    کنسرت فریدون آسرایی | جزیره کیش
  فروش اینترنتی این اجرا بسته شده است
  > انتخاب سانس
  بر روی سانس مورد نظر کلیک کنید
کنسرت حامد همایون | جزیره کیش(28.29)
کنسرت حامد همایون | جزیره کیش(28.29)
تـالـار شهر | جزیره کیش
قیمت بلیط : ۵۰و۷۰و۹۰و۱۲۰و۱۴۰هزار تومان
تاریخ سانس   
۱۳۹۵/۱۲/۲۸شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک بامداد یکشنبه برگزار شد #ffd9d9True
۱۳۹۵/۱۲/۲۹یکشنبه بیست و نهم اسفند ماه یک بامداد دوشنبه برگزار شد #ffd9d9True
    کنسرت حامد همایون | جزیره کیش(28.29)
  فروش اینترنتی این اجرا بسته شده است
  > انتخاب سانس
  بر روی سانس مورد نظر کلیک کنید
کنسرت محمد علیزاده | جزیره کیش(30.1)
کنسرت محمد علیزاده | جزیره کیش(30.1)
تـالـار شهر | جزیره کیش
قیمت بلیط : ۵۰و۷۰و۹۰و۱۲۰و۱۴۰هزار تومان
تاریخ سانس   
۱۳۹۵/۱۲/۳۰دوشنبه سی ام اسفند ماه یک بامداد سه شنبه برگزار شد #ffd9d9True
۱۳۹۶/۱/۱سه شنبه یکم فروردین یک بامداد چهارشنبه برگزار شد #ffd9d9True
    کنسرت محمد علیزاده | جزیره کیش(30.1)
  فروش اینترنتی این اجرا بسته شده است
  > انتخاب سانس
  بر روی سانس مورد نظر کلیک کنید
کنسرت میثم ابراهیمی | جزیره کیش
کنسرت میثم ابراهیمی | جزیره کیش
تـالـار شهر | جزیره کیش
قیمت بلیط : ۵۰و۷۰و۹۰و۱۲۰و۱۴۰هزار تومان
تاریخ سانس   
۱۳۹۶/۱/۳پنجشنبه سوم فروردین یک بامداد جمعه برگزار شد #ffd9d9True
    کنسرت میثم ابراهیمی | جزیره کیش
  فروش اینترنتی این اجرا بسته شده است
  > انتخاب سانس
  بر روی سانس مورد نظر کلیک کنید
کنسرت محسن یگانه | جزیره کیش
کنسرت محسن یگانه | جزیره کیش
تـالـار شهر | جزیره کیش
قیمت بلیط : ۵۰و۷۰و۹۰و۱۲۰و۱۴۰هزار تومان
تاریخ سانس   
۱۳۹۶/۱/۴جمعه چهارم فروردین یک بامداد شنبه لغو شد #ffe1c6True
۱۳۹۶/۱/۵شنبه پنجم فروردین یک بامداد یکشنبه لغو شد #ffe1c6True
    کنسرت محسن یگانه | جزیره کیش
  فروش اینترنتی این اجرا بسته شده است
  > انتخاب سانس
  بر روی سانس مورد نظر کلیک کنید
کنسرت محمدرضا گلزار | جزیره کیش
کنسرت محمدرضا گلزار | جزیره کیش
تـالـار شهر | جزیره کیش
قیمت بلیط : ۵۰و۷۰و۹۰و۱۲۰و۱۴۰هزار تومان
تاریخ سانس   
۱۳۹۶/۱/۶یکشنبه ششم فروردین یک بامداد دوشنبه لغو شد #ffe1c6True
    کنسرت محمدرضا گلزار | جزیره کیش
  فروش اینترنتی این اجرا بسته شده است
  > انتخاب سانس
  بر روی سانس مورد نظر کلیک کنید
کنسرت حامد همایون | كرمان
کنسرت حامد همایون | كرمان
سالن تلاش | كرمان
قیمت بلیط : ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ و ۱۱۰ هزار تومان
تاریخ سانس   
۱۳۹۵/۱۲/۲۷جمعه بیست و هفت اسفند ماه ۱۸:۳۰ برگزار شد #ffd9d9False
۱۳۹۵/۱۲/۲۷جمعه بیست و هفت اسفند ماه ۲۲:۰۰ برگزار شد #ffd9d9False
۱۳۹۵/۱۲/۲۷جمعه بیست و هفت اسفند ماه ۱۵:۳۰ برگزار شد #ffd9d9True
    کنسرت حامد همایون | كرمان
  فروش اینترنتی این اجرا بسته شده است
  > انتخاب سانس
  بر روی سانس مورد نظر کلیک کنید
چاپ مجدد بلیط های خریداری شده
اطلاعات مورد نیاز برای خرید اینترنتی
<
شماره کارت بانکی
<
رمز دوم ( رمز اینترنتی )
<
شماره CW2
<
تاریخ انقضاء کارت
اشتراک رایگان در خبرنامه
اطلاع از تاریخ کنسرت ها و فروش بلیط
مرور بهتر با
فایرفاکس   اینترنت اکسپلورر  
نماد اعتماد الکترونیک
تمامي كالاها و خدمات اين پایگاه داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت ارشاد اسلامی
کلیه کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند
و فعالیت های این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است
ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت ارشاد اسلامی
طراحی شده در دپارتمان انفورماتیک نسخه : 1.1.7.2
شرکت فرهنگی هنری ترانه شرقی 1393-1371